Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Fiskemuligheter Til forsidenFiskemuligheter
På grunn av høyden over havet er fiskemulighetene begrenset. På Hallingskarvet er det kortsalg for sportsfiske i 3 vann rett NØ for Kyrkjedøri; Kyrkjedørsvatni, Simlenuttjørne og Godfjelltjørne.
Det settes jevnlig ut fisk, og fisken har svært god kvalitet. Det rapporteres årlig om gode fangster.
Fiskekort selges gjennom Østre Hol JFF (www.ohjf.org) i Hol. Fredning fra 30/9.

På Skorpa er det tidligere satt ut fisk i Øvre Skorpetindtjørne, Tyrvlesvatn og Tyrvlestjørnane. Etter mange års opphold ble det startet utsetting igjen i 2004 i Tyrvlestjørnane og Øvre Skorpetindvatn. Det er etter 2007 rapportert om fine fangster og fisk på over 1 kg. Sportsfiske her er foreløpig fritt. 

I Vestre Volavatn på Skorpa selges det garnkort. Dette innbefatter bruk av fjellstyrets 20 garn i en natt, pris kr. 250. To sammenhengende netter, kr 350.
Tre sammenhengende netter, kr 500.  Kort m/ fangstrapport skal sendes Hol fjellstyre, Aksøyvegn 10, 3580 Geilo, etter avsluttet fiske.
Bestilling/salg skjer fra Storestølen Fjellstugu,
tlf. 32090400, e-post: post@storestolen.no

Det er her jevnlig satt ut fisk siden 1996, og det ble i perioden 2003-2013 tatt opp hhv 172-130-117-68-59-48-61-94-49-34-78 kg ørret av svært god kvalitet.
I 2006 ble det for 1. gang tatt en del fin fisk både på sluk og flue. (Se bilder og fangststatistikk Volavatn under.)
Prøvefiske i 2006 viste at det kan synes som om det begynner å bli for mye fisk i forhold til næringstilgang og opptak. Utsettingsantall og fiskestørrelse ble derfor redusert i 2008. Nytt prøvefiske i 2012 viser at det nå synes å være god balanse mellom bestand og næringstilgang.

Det oppfordres til å benytte seg av muligheten til et flott fiske! 

Naust ved Volavatn:
Etter vedtak i fjellstyret om oppsetting av naust, ble dette satt opp 29.-30. august 2005. Dette har gjort den praktiske utførlse av fisket mye lettere.
Se på "bildegalleri" under "bilder".

Utsetting av fisk i Skorpa

Informasjon om fiske i Volavatn

Slukfangst ved Volavatn, 2,5 kg (foto:Tore Vogt)
 

Naustet i bruk (foto:Steinar Bjørnstad)
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003