Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Informasjon Om statsallmenningene Aktuelle saker Kart Til forsidenInformasjon
Staten er grunneier på statsallmenninger. Den overordnede forvaltning skjer gjennom Statskog, mens lokal forvaltning utføres av fjellstyret.

Fjelloven med forskrifter regulerer forvaltningen av statsallmenningene.
Jf fjelloven paragraf 3 skal det i hver kommune der det er statsallmenning være et fjellstyre med 5 medlemmer.


Fjellstyret skal forvalte bruksretter og arbeide med tilrettelegging for allmennheten.
På våre allmenninger vil dette i hovedsak være arbeide vedr. friluftsliv, sportsfiske, småvilt- og villreinjakt.

Hol fjellstyre består av 5 folkevalgte, valgt for perioden 2015-2019.

Fjellstyrets medlemmer er Harry Larsen, leder, Asle Feten, nestleder, Arnhild Nedrestøl, Siri Knudsen og Thorbjørn Dahle.
Per Aksel Knudsen er sekretær/saksbehandler, tlf. 90633168.
e-post: hol@fjellstyrene.no

Grensebolt for statsallmenning
 

Skorpebu 2008 (foto:K.. Norum)
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003