Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Villreinjakt Informasjon Søknadsskjema Til forsidenInformasjon om villreinjakta
Søknadsfrist for villreinkort 2016 er 26. mai.

Tildeling og informasjon til jegrane vert kunngjordt her etter at søknadsfristen er gått ut.

Kortutdeling skjer 15. august kl 19:00 på Fjellvang, Geilo.

Alle jegrar vert oppmoda om å stille opp på informasjonsmøte om sjukdomen CWD på Torpomoen, Ål 16. august kl 19:00.              

Skjema for jaktlag fjellstyre og jaktlag private kan hentes nederst på siden. Ettersom kort for 311 Skorpa ikkje kan brukast sør for fv 50, kan desse heller ikkje brukast i jaktlag sør for fv 50.

Valdkart kan kjøpast på kortutdelingsmøtet, eller utsnitt av oppdatert valdkart kan skrivast ut på http://www.qgiscloud.com/nordfjella/valdkart_web

Tildelingsbrev 2016

Skjema for jaktlag private

Skjema jaktlag fjellstyre

vi ser deg
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003