Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Villreinjakt Informasjon Søknadsskjema Til forsidenSøknadsskjema - villreinjakt
Søknadsfrist for villreinjakta 2017 var 28. mai.
Kortutdeling til jegerne skjer på møte 3. august.
Det vises til eget infoskriv under "villreinjakt/informasjon"

Endelig tildeling vert foretatt etter søknadsfristen. Rulleringsliste ligger som eige dokument nederst på sida.

Følgende områder disponeres:
Område Nordfjella
: NF 311 Skorpa statsallmenning, NF 351 Hallingskarvet statsallmenning, NF 353 Ynglesdalen kommuneeiendom, og NF 361 Haugastøl kommuneeiendom. Det vil her være åpnet for samjakt, men kort for Skorpa kan ikkje brukast sør for fv. 50, og kort frå dei andre felta kan ikkje brukast nord for fv 50 før etter 20. september.
Se nærmere info nederst på siden foran "Informasjon om villreinjakta".
Område Hardangervidda: Hol fjellstyre har i mange år disponert HA 30 Bergsmulen kommuneeiendom og HA 35 Skjerja kommuneeiendom. Desse korta vil frå og med 2013 bli administrert direkta frå henhaldsvis HA 30 Halne og HA 35 Tuva villreinvald. Desse korta skal det altså ikkje søkast på her.

Klikk her for fullstendig søknadsskjema
Klikk her for forenklet søknadsskjema

Informasjon om søknad villreinjakta 2017

Tilldelingsbrev fyrste fordeling til innanbygdsbuande

Rulleringsliste Nordfjella 2017


Vellykket jakt
 

Storefonnløypet
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003